Styrelsen

Styrelsen för Munksund Folkets Hus - vald 3/10 2021


Håkan Norberg, ordförande 

Christina Oscarsson, vice ordförande

Sanne Renberg Nyström, kassör

Lilian Sjöström, sekreterare

Sture Oskarsson, vice sekreterare

Mona Sandström, ledamot

Larry Nilsson, ledamot

Mikael Norberg, ersättare

Roger Vikman, ersättare

Leif Berg, ersättare

Birger Viklund, ersättare

Stefan Askenryd, ersättare


Kontakta styrelsen

Håkan  070-5514784

Christina  070-3628925

Sanne  070-2145807