Styrelsen

Styrelsen för Munksund Folkets Hus - vald 13/9 2020


Håkan Norberg, ordförande 

Christina Oscarsson, vice ordförande

Göran Eriksson, kassör

Lilian Sjöström, sekreterare

Sture Oskarsson, vice sekreterare

Mona Sandström, ledamot

Larry Nilsson, ledamot

Mikael Norberg, ersättare

Roger Vikman, ersättare

Leif Berg, ersättare

Birger Viklund, ersättare

Sanne Renberg Nyström, ersättare


Kontakta styrelsen

Håkan  070-5514784

Christina  070-3628925

Göran  070-6894099