Styrelsen

Styrelsen för Munksund Folkets Hus - vald 31 mars 2019


Håkan Norberg, ordförande 

Christina Oscarsson, vice ordförande

Göran Eriksson, kassör

Lilian Sjöström, sekreterare

Sture Oskarsson, vice sekreterare

Mats Sandberg, ledamot

Larry Nilsson, ledamot

Britt-Marie Ahlqvist, ersättare

Andreas Jacobsson, ersättare

Leif Berg, ersättare

Birger Viklund, ersättare

Mona Sandström, ersättare


Kontakta styrelsen

Håkan  070-5514784

Christina  070-3628925

Göran  070-6894099