Nyheter

På grund av rådande omständigheter väljer vi 

att skjuta upp vår årsstämma - söndag 29 mars.

Vi återkommer med ny tid så fort vi kan.

Styrelsen